Jaarverslag 2016

Inkomsten  Uitgaven
Donaties 3236,20
Bemiddelingskosten 6100,00 Onkosten  gastgezinnen 4237,04
Vergoedingen 754,66 Dierenartskosten 6278,83
Adoptiekosten 13135,00 Teveel ontvangen 200,00
Kerstkaart Aktie 169,10 Terug storting adoptiekosten 3135,00
Spaarrekening opname 212,00 Kantoor artikelen 1021,69
Telefoon abbonement 369,90
Totaal   23606,96 Donaties 234,95
Naar spaarrekening gestort 100,00
Benzine/km vergoeding 3813,31
Pups & onkosten misty 3911,10
Promotiemateriaal 347,45
Teamuitje 88,25
Totaal   23737,52